Automatiskt system för rengöring, desinficering och smörjning av roterande instrument

För perfekt behandling
Manuell rengöring av instrument tar inte bort alla avlagringar och rester. Dynamiska instrument som inte underhålls eller rengörs på ett korrekt sätt kan skadas och överföra infektioner till både patienter och tandläkare.

Fördjupad forskning och utveckling
Alla instrument som används inom tandvården måste perfekt rengjorda, desinficerade och underhållna. NSK är medveten om kraven som ställs på tandläkarna i det dagliga arbetet och efter många års forskning har man tagit fram en enkel och effektiv lösning i iCare+.

Fördelar
・Enkelhet
・Automatisk
・Varvtal
・Konstant övervakning av arbetsparametrarna för en tillförlitlig prestanda
・Universell anslutning av dynamiska instrument
・Validering
・Spårbarhet
・Identifierar instrumenttyp spray/vatten externt eller internt
・Driftsäker upprepning av cykler

Teknik och funktioner

 • Enkel att använda
  Enkel att använda

  Den tydligt och intuitivt planerade kontrollpanelen tillsammans med LED-indikatorerna och den invä digt upplysta behandlingskammaren gör det enkelt att styra iCare+:s
  behandlingskammare:
  • Gul för rengöring
  • Vit för desinficering
  • Blå för smörjning
  • När den gröna LED-lampan tänds har cykeln genomförts på ett korrekt sätt och enligt de strängaste standard.

 • Intelligens till tjänst för dina instrument
  Intelligens till tjänst för dina instrument

  iCare+ är smart och identifierar typen av instrument som är ansluten till portarna (intern/extern spray eller utan spray) när kanalerna är blockerade eller fel cykel har valts för ett särskilt instrument för att säkerställa cykelns effektivitet. Under de olika cyklerna, startar iCare+ rotationen av instrument och insprutningen av behandlingsprodukter i instrumentens alla interna mekanismer och ledningar för att garantera en djup rengöring och desinficering; en tryckspray rengör och desinficerar samtidigt de externa ytorna. Varje cykel varar under en viss tid i enlighet med EN ISO 15883/15883-5 för att garantera maximal effektivitet för n.clean- och n.cid-lösningen för en perfekt behandling av varje enskilt instrument.

 • Rengöring och desinficering
  Rengöring och desinficering

  Två produkter som är oupplösligt länkade till iCare+
  iCare+ arbetar hand i hand med n.clean- och n.cid-produkter. n.clean och n.cid har utvecklats speciellt för roterande instrument i enlighet med laboratorieprotokoll såväl som europeiska och internationella standarder.

  Validerad sammanslutning för certifierade produkter
  Omfattande laboratorieförsök har utförts på NSK:s turbiner, handstycken och kontravinklar, samt instrument från andra märken: resultaten är identiska för samtliga testade instrument och alltid i enlighet med EN ISO 15883. Det är därför viktigt att iCare används tillsammans med n.clean för rengöring och n.cid för desinficering av roterande instrument för att garantera att de optimala resultaten har validerats av laboratorier.

  Riktade åtgärder
  n.clean är en rengörings- och sköljningslösning som fungerar som ett rengöringsmedel och har bakteriostatiska och fungistatiska effekter. Det förhindrar proteiner från att fästa på instrumentens inre och yttre ytor. Desinficering före sterilisering genomförs med n.cid, en bakteriedödande, svampdödande och virusdödande* desinfektionslösning som är effektiv mot insvepta virus, såväl som nakna adenovirus.

  *Bakteriedödande: TBC, MRSA. - Svampbekämpningsmedel: Candida albicans - Virusdödande: HBV, HCV, HIV, herpes simplex,
  influensa, H1N1 + H5N1.

 • Överensstämmer med europeiska standarder
  Överensstämmer med europeiska standarder

  Effektivitet för patientsäkerhet
  Överensstämmer med europeiska standarder
  Validering av behandlingscykel: iCare+ är utrustad med en integrerad processor som gör det möjligt att i realtid kontrollera att de olika interna komponenterna flyttar rengörings- och desinfektionslösningarna enligt kraven i laboratorieprotokollen (EN ISO 15883 och EN ISO 15883-5 standarder) som är tillämpliga i alla länder i Europeiska unionen.

  säkerhet
  Tester utförda av Dr Brill och Microsept Institutes utförda på extremt smutsiga instrument (som innehåller fårblod med heparin, protamin, bakterier och jäst) visar att iCare+ -behandlingscykler tillsammans med n.ren rengöring och n.cid -desinfektion garanterar effektiv resultat.

  99,999% av bakterierna elimineras
  iCare+ gör det möjligt att minska behandlingen till mindre än 100 mg per instrument efter behandling. Således motsvarar minskningen av mikrobiell kontaminering (> 5-loggsteg) för de behandlade instrumenten att eliminera över 99,999% av bakterierna.


  Garanterad konsekvent upprepning av cykler
  iCare+: s interna kontrollsystem har sensorer som säkerställer konsekvens i varje cykel i enlighet med de parametrar som bestämdes under laboratorietesterna.

 • Fullständig spårbarhet
  Fullständig spårbarhet

  Intern spårbarhetsprogramvara
  Förutom den permanenta interna valideringsprocessen, finns en programvara tillgänglig för att logga alla cykeldata på en extern enhet. iCare+ genererar ett serienummer för varje cykel. När data har överförts till en dator kan du lägga till serienummer för enskilda instrument i specifika cykelregister för att upprätta total spårbarhet.

  Datalagring
  För att möjliggöra spårbarhet och extern lagring av iCare+:s cykeldata finns en USB-port inbyggd i iCare+-enheten*.

  Gränssnitt för användarvänlighet
  Den användarvänliga programvaran tillåter enkel och effektiv hantering av all cykeldata med möjlighet att lägga till specifika poster för enskilda instrument genom endast ett knapptryck.

  * USB-nyckel ingår inte i iCare+

 • Plug and Play!
  Plug and Play!

  Snabb installation
  Allt som krävs är en elektrisk och en lufttillförsel. Anslutning till vatten- eller dräneringssystemet behövs inte. Inget behov av anslutning till vattenförsörjning eller avloppssystem.

  Startar ett program
  1 - Välj knappen som matchar numret (från 1 till 4) och typen av instrument (externt, internt, kirurgiskt, etc.) som ska behandlas
  2 - Välj önskat program
  1 Optimum - rengöring+desinfektion+smörjning
  2 Allmänt - rengöring+smörjning
  3 Basic - endast smörjning
  3 - Tryck på START -knappen för att starta cykeln

iCare+

iCare+

Två standardportar + Två rotationsportar

 • MODELL:iCare+ C2
 • BESTÄLLNINGSKOD:S102001

En standardkoppling + Tre rotationskopplingar

 • MODELL:iCare+ C3
 • BESTÄLLNINGSKOD:S103001

Specifikationer

 • Strömförsörjning
 • AC 100-230 V 50/60 Hz
 • Kapacitet
 • Upp till 4 instrument
 • Lufttryck
 • 0.5-0.6 MPa (5.0-6.0 kgf/cm2)
 • Vikt
 • 14 kg
 • Dimensioner
 • B 400 x D 405 x H 355 (mm)
 • Oljetankens kapacitet
 • 500 mL
 • Kapaciteten
 • 500 mL (av flaskorna för rengörings- och desinficeringsprodukt)

* Kan endast anslutas till Midwest 4-hålstyp
* Luftrörledning är nödvändig (5,0-6,0 kgf/cm2)

Innehåll

 • iCare+-enhet
 • Nätsladd med L-formad kontakt
 • Luftslang
 • Meddelande på DVD

iCare + Adaptrar

iCare+ Adaptor PTL Z1127010 För NSK:s höghastighetshandstycken för PTL-CL-LED-koppling
iCare+ Adaptor KV Z1127011 För KaVo® höghastighetshandstycken för MULTIflex® LUX-koppling
iCare+ Adaptor SR Z1127013 För Sirona® höghastighetshandstycken för snabbkoppling
iCare+ Adaptor WH Z1127012 För W&H® höghastighetshandstycken för Roto snabbkoppling
iCare+ Adaptor BA Z1127014 För Bien-Air® höghastighetshandstycken för Unifix®-koppling

Kontakta återförsäljaren för adaptrar för att montera handstycken från andra tillverkare.