Welcome to NSK Nordic website. Please choose the language you would like to.

Användarhandböckerna på denna webbsida är de senaste versionerna som finns tillgängliga vid denna tidpunkt. Alla handböcker är föremål för ändringar utan föregående meddelande. För att kontrollera att du alltid har den mest aktuella handboken, kontrollera denna webbplats regelbundet för uppdateringar.

Close

Create it

Sedan NSK grundades 1930 har vårt uppdrag varit att skydda värdefulla tänder över hela världen. Och vi har alltid arbetat tillsammans med yrkespersoner inom tandvård och partners för att skapa framgång i detta uppdrag.

När vi behövde en kultur av hantverksskicklighet för att leverera verkligt tillförlitlig kvalitet, skapade vi den. När vi behövde hållbar tillverkning för att skydda miljön, skapade vi den. När vi behövde innovativ tandvårdsutrustning för att behandla våra patienter bättre, skapade vi den.

Idag drömmer världen om en sundare framtid.
Låt oss skapa den tillsammans!

Scroll Scroll

För att skydda vackra tänder över hela världen har vi tillhandahållit tillförlitliga produkter med hög precision till rimliga priser.
För att skydda vackra Moder Natur har vi gjort val som minimerar vår inverkan på miljön och vi har engagerat oss i energisparande och återvinning.
Vi har hållit fast vid vårt engagemang för dessa ideal sedan vi grundades.
Eftersom det alltid kommer att vara vår högsta prioritet att göra de rätta valen och att skydda det som är värdefullt och vackert.
Vi är NSK.

Lyssna på varenda yrkespersons röst inom tandvård över hela världen och skapa tandvårdsutrustning av hög kvalitet.
Vi anser att båda idealen är högsta prioritet.
Vi är alltid villiga att lyssna på era tankar och erfarenheter.
Oavsett dina unika behov och utmaningar är vi engagerade för att lyssna på er röst och svara med att skapa nya produkter och kvalitetstjänster.
Vi är NSK.

Vi kan uppnå högre precision i tandvårdsbehandlingen genom att minimera buller och vibrationer så gott vi kan.
Att skapa mycket exakta vinkelstycken kräver banbrytande bearbetningsteknik med hög precision och många års teknisk erfarenhet.
Våra produkter monteras med noggrannhet på mikronnivåer av skickliga hantverkare som säkerställer att kvaliteten prioriteras genom deras finslipade sinnen och färdigheter.
Varje dag strävar vi efter att uppnå världsledande precisionsnivåer.
Vi är NSK.

Över alla våra affärsaktiviteter gör vi val som hjälper till att minimera vår inverkan på miljön. Vi köper in 100% grön energi för vårt huvudkontor och vår fabrik och vi engagerar oss i energisparande och återvinning. På våra fabriksmarker har vi karpar som simmar i dammar fyllda av vatten, som rengörs genom hela våra tillverkningsprocesser med vattenreningssystem. Dessa system rengör avloppsvattnet till en nivå som är tillräckligt ren för att naturen ska trivas, innan det leds tillbaka in i floderna. Med vår fabrik omgiven av natur påminns vi alltid om vår värdefulla miljö, medan vi fortsätter att skapa vackra produkter.
Vi är NSK.

Vi strävar efter att skapa nya produkter genom att använda innovativ teknologi som kommer att överraska världen.
Ta luftturbiner för tandvård som exempel. För att maximera energieffektiviteten använder vi högeffektiva strömningssimuleringar för att analysera datagrafikmodeller.
Genom att upprepat erhålla data från testmodeller baserade på idealvärden kan vi kontrollera överensstämmelsen med simuleringar. Genom att göra detta har vi uppnått en ökning av vridmomentet med 30%.
Vi har en stark tro på ”monozukuri” (den japanska tillverkningsandan) och en passion för att skapa produkter av högsta kvalitet. Vi är NSK.

Vi strävar efter att skydda sunda leenden från människor över hela världen genom att lyssna till rösterna från yrkespersoner inom tandvård över hela världen.
Vi fortsätter att skapa revolutionära produkter med hög precision genom banbrytande teknologi och stor yrkesskicklighet.
Vi strävar efter att minimera vår inverkan på vår vackra miljö genom hela tillverkningsprocessen och fortsätter att genomföra rättvis och transparent ledningspraxis.
Vi vill skapa en vacker framtid för våra tänder och vår Jord.
Vi är NSK.

För att skydda vackra tänder över hela världen har vi tillhandahållit tillförlitliga produkter med hög precision till rimliga priser.
För att skydda vackra Moder Natur har vi gjort val som minimerar vår inverkan på miljön och vi har engagerat oss i energisparande och återvinning.
Vi har hållit fast vid vårt engagemang för dessa ideal sedan vi grundades.
Eftersom det alltid kommer att vara vår högsta prioritet att göra de rätta valen och att skydda det som är värdefullt och vackert.
Vi är NSK.

Lyssna på varenda yrkespersons röst inom tandvård över hela världen och skapa tandvårdsutrustning av hög kvalitet.
Vi anser att båda idealen är högsta prioritet.
Vi är alltid villiga att lyssna på era tankar och erfarenheter.
Oavsett dina unika behov och utmaningar är vi engagerade för att lyssna på er röst och svara med att skapa nya produkter och kvalitetstjänster.
Vi är NSK.

Vi kan uppnå högre precision i tandvårdsbehandlingen genom att minimera buller och vibrationer så gott vi kan.
Att skapa mycket exakta vinkelstycken kräver banbrytande bearbetningsteknik med hög precision och många års teknisk erfarenhet.
Våra produkter monteras med noggrannhet på mikronnivåer av skickliga hantverkare som säkerställer att kvaliteten prioriteras genom deras finslipade sinnen och färdigheter.
Varje dag strävar vi efter att uppnå världsledande precisionsnivåer.
Vi är NSK.

Över alla våra affärsaktiviteter gör vi val som hjälper till att minimera vår inverkan på miljön. Vi köper in 100% grön energi för vårt huvudkontor och vår fabrik och vi engagerar oss i energisparande och återvinning. På våra fabriksmarker har vi karpar som simmar i dammar fyllda av vatten, som rengörs genom hela våra tillverkningsprocesser med vattenreningssystem. Dessa system rengör avloppsvattnet till en nivå som är tillräckligt ren för att naturen ska trivas, innan det leds tillbaka in i floderna. Med vår fabrik omgiven av natur påminns vi alltid om vår värdefulla miljö, medan vi fortsätter att skapa vackra produkter.
Vi är NSK.

Vi strävar efter att skapa nya produkter genom att använda innovativ teknologi som kommer att överraska världen.
Ta luftturbiner för tandvård som exempel. För att maximera energieffektiviteten använder vi högeffektiva strömningssimuleringar för att analysera datagrafikmodeller.
Genom att upprepat erhålla data från testmodeller baserade på idealvärden kan vi kontrollera överensstämmelsen med simuleringar. Genom att göra detta har vi uppnått en ökning av vridmomentet med 30%.
Vi har en stark tro på ”monozukuri” (den japanska tillverkningsandan) och en passion för att skapa produkter av högsta kvalitet. Vi är NSK.

Vi strävar efter att skydda sunda leenden från människor över hela världen genom att lyssna till rösterna från yrkespersoner inom tandvård över hela världen.
Vi fortsätter att skapa revolutionära produkter med hög precision genom banbrytande teknologi och stor yrkesskicklighet.
Vi strävar efter att minimera vår inverkan på vår vackra miljö genom hela tillverkningsprocessen och fortsätter att genomföra rättvis och transparent ledningspraxis.
Vi vill skapa en vacker framtid för våra tänder och vår Jord.
Vi är NSK.