Welcome to NSK Nordic website. Please choose the language you would like to.

Användarhandböckerna på denna webbsida är de senaste versionerna som finns tillgängliga vid denna tidpunkt. Alla handböcker är föremål för ändringar utan föregående meddelande. För att kontrollera att du alltid har den mest aktuella handboken, kontrollera denna webbplats regelbundet för uppdateringar.

Close

Fotogalleri

New R&D Center

We are pleased to announce the opening of the new Research & Development (R&D) center building, "RD1" on 11 April 2017. Its primary function is to provide a facility that will ensure more efficient operations and R&D functions and deliver innovative products in a timely manner. Within the new building will be a showroom for guests from all over the world and a symposium facility that can accommodate 400 people allowing us to enhance our innovation progress.
The RD1 operation contributes to NSK's continuous growth through management of three key areas being development, manufacturing and sales.