Welcome to NSK Nordic website. Please choose the language you would like to.

Användarhandböckerna på denna webbsida är de senaste versionerna som finns tillgängliga vid denna tidpunkt. Alla handböcker är föremål för ändringar utan föregående meddelande. För att kontrollera att du alltid har den mest aktuella handboken, kontrollera denna webbplats regelbundet för uppdateringar.

Close

Filosofi

FÖRETAGETS FILOSOFI

Vår grundidé representerar NSK:s företagsfilosofi.
Vår grundidé utgörs av tankar och ideal som NSK strävar efter att implementera som helhet i alla aktiviteter och för varje medlem.
Kärnan i vår grundidé är strävan efter att vara ett företag med ett högt socialt värde.
Här beskrivs några av våra grundidéer:

Det är fantastiskt att det samhälle vi lever i hela tiden hela tiden utvecklas. Vi på NSK känner att ”To create brilliant progress” (skapa briljanta framsteg) är vårt existensberättigande och vårt uppdrag i alla våra företagsled. Det enkla ordet ”briljant” har många betydelser för oss, till exempel ”fullständigt fantastisk lösning”, ”vad människor och samhället verkligen eftersträvar", "dramatisk förändring i stil" och även begreppet "beundransvärt." Ordet har en klang av social idealisk utveckling. Skapandet av sådana ”briljanta” värden via vår ”innovativa slipningsteknik” som vi är stolta över, tillåter oss som företag att ständigt möta våra kunder och samhället i form av djupa känslor, glädje, komfort och bekvämlighet.

EQOH använder de första bokstäverna från fyra aspekter som är viktiga för oss vad gäller ledning och aktiviteter under NSK:s namn. Den första bokstaven, E, togs från ”Exciting” (spännande). Den representerar en känsla av att det ska vara spännande att anta nya utmaningar. Q togs från ”Quality” (kvalitet) och den representerar strävan efter hög kvalitet.
O togs från ”Open” (öppen), vilket representerar en öppenhet mot samhället. H togs från ”Honest” (ärlig) för att förmedla betydelsen av ärlighet och rättfärdighet. Vi hänvisar till dessa fyra stilar, EQOH, som NSK:s grundidé.

Fly & Add representerar beteenderiktlinjer för var och en av oss på NSK. NSK:s medarbetare engagerar sig i sitt jobb varje dag, hela tiden och lägger stor vikt vid Fly & Add. Innebörden av Fly är att flyga. I detta fall innebär det att förbehållslöst, trots alla typer av utmaningar, gå vidare med jobb eller uppgifter. Innebörden av Add är att lägga till. I detta fall innebär det att lägga till eget mervärde i form av engagemang och ställningstagande till det egna jobbet.
Ett företag består av en samling människor, och det är den totala styrkan på NSK som representerar hela företagets kraft. NSK utgörs av en passionerad passionerad samling professionella medarbetare.