Welcome to NSK Nordic website. Please choose the language you would like to.

Användarhandböckerna på denna webbsida är de senaste versionerna som finns tillgängliga vid denna tidpunkt. Alla handböcker är föremål för ändringar utan föregående meddelande. För att kontrollera att du alltid har den mest aktuella handboken, kontrollera denna webbplats regelbundet för uppdateringar.

Close

Tillverkning

Tillverkningsmiljö

Det är här våra kvalitetsprodukter i världsklass föds

I egenskap av tillverkare av produkter som bidrar till människors hälsa, är en ren miljö omgiven av grönskande natur viktigt för oss.
I en grönskande miljö vars flora och fauna växlar med de fyra årstiderna, har vi skapat en produkt av hög kvalitet tack vare vår egenutvecklade precisionsteknik och toppmoderna produktionsanläggningar.
Vi är övertygade om att NSK fortsätter att ta fram användbara nya produkter till världen långt fram i tiden.

Fabrik

Ny byggnad för huvudkontor och FoU-centrum

Färdig 2017
Administrativ avdelning/FoU-avdelning/Internationell försäljningsavdelning/Informationssystemavd./Produktdesignkontor/Inköpsavd.

A1 Fabrik

Färdig 2018
Bearbetningsavd., monteringsavd., produktionskontrollavd.

Engagemang för miljön

Som tillverkare av medicinsk utrustning var vi tidiga med att engagera oss i miljöfrågor. Vattnet som används på våra fabriker renas fullständigt på vår vattenreningsanläggning. Vattnet passerar sedan genom en damm i våra lokaler där karpar simmar, innan det släpps ut i sjöar och vattendrag.