Welcome to NSK Nordic website. Please choose the language you would like to.

Användarhandböckerna på denna webbsida är de senaste versionerna som finns tillgängliga vid denna tidpunkt. Alla handböcker är föremål för ändringar utan föregående meddelande. För att kontrollera att du alltid har den mest aktuella handboken, kontrollera denna webbplats regelbundet för uppdateringar.

Close

Miljö

Miljö

Miljöfrågor är en gemensam utmaning som alla människor i världen står inför, och vi befinner oss i en tid då initiativ för att minska ett företags belastning på miljön påverkar kvaliteten på dess resultat och i sin tur, värderingen av deras produkter. NSK intresserade sig för miljöfrågor tidigt och i januari 1999 erhöll vi ISO14001-certifiering, den globala standarden för standardmiljöledning. NSK implementerar följande miljöarbete baserat på framtidens globala miljö, harmoni med naturen och inrättandet av ett sunt och välmående samhälle i alla våra företagsaktiviteter, såsom forskning och utveckling, tillverkning, försäljning och service av utrustning samt tandläkarinstrument.

1. Kontinuerliga förbättringar för att förhindra föroreningar samt energi- och resursbevarande åtgärder

2. Överensstämmelse med miljölagstiftning och frivilliga standarder

3. Reducerad miljöpåverkan i alla processer

4. Beaktande av den naturliga miljön kring tillverkningsanläggningar

5. Full medvetenhet om miljöpolicyer